Bemiddeling en inhuur van internationale werknemers

Niet alleen een kwestie van extra ‘handjes’

Al sinds ver voor de coronacrisis doen zich problemen voor rond arbeidsomstandigheden van kwetsbare arbeidsmigranten. Vanuit goed werkgeverschap is het van belang om hun positie structureel te verbeteren. Het kan hierbij helpen wanneer zowel uitzenders van arbeidsmigranten als inlenende bedrijven zich committeren aan keurmerken en certificaten waarin eisen worden gesteld aan onder meer de kwaliteit van huisvesting arbeidsmigranten. Verbetering van de werksituatie van arbeidsmigranten kan bovendien helpen om de nijpende personeelstekorten het hoofd te bieden.

Vanwege de algehele personeelskrapte in Nederland is een aantal sectoren sterk afhankelijk van arbeidsmigranten. Zo waren in ons land in 2019 ongeveer 767.000 arbeidsmigranten werkzaam, met name in de sectoren transport & logistiek, de land- en tuinbouw, voedings- en metaalindustrie (Bron: ABU/NBBU).

De coronacrisis heeft tot gevolg gehad dat veel arbeidsmigranten terug zijn gegaan naar hun land van herkomst. Veel van deze migranten komen niet meer terug, omdat zij in hun landen van herkomst inmiddels steeds beter in staat zijn een goede boterham te verdienen. Bovendien trekken ons omringende landen als België en Duitsland, die eveneens met personeelstekorten kampen, ook hard aan arbeidsmigranten. De concurrentie bij de vraag naar arbeidsmigranten blijft dus hoog.

Uitzenders en inleners die veel gebruikmaken van arbeidsmigranten worden geconfronteerd met toenemende druk vanuit de politiek en de samenleving; de wetgever en afnemers stellen hogere eisen aan de omstandigheden waarin arbeidsmigranten werken, wonen en vervoerd worden. De zorgen zijn terecht. Vooral in het geval van de meest kwetsbare arbeidsmigranten doen zich incidenten voor met betrekking tot slechte huisvesting en onterechte looninhoudingen. Vanwege die maatschappelijke druk en vanwege het grote tekort aan personeel neemt voor zowel uitzenders als voor inleners neemt de noodzaak van goed werkgeverschap toe.

ABN AMRO gaat in dit rapport in op de arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten in de sectoren waarin zij het meest actief zijn: transport en logistiek, de agrarische sector, retail en de voedselverwerkende industrie. Daarbij worden naast verschillende incidenten vooral ook ‘best practices’ beschreven die de lezer op weg kunnen helpen bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van buitenlandse werknemers in de eigen organisatie. Het rapport sluit af met een lijst van organisaties die zich bezighouden met het stellen van normen bij inhuur van buitenlands personeel.

BEKIJK HIER HET VOLLEDIGE: ABN-AMRO-Rapport