Prijs-kwaliteitssysteem voor huisvesting arbeidsmigraten per 1 januari 2025

Prijs-Kwaliteitssysteem voor huisvesting arbeidsmigranten per 1 januari 2025

Het prijs-kwaliteitssysteem (PKS) voor huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland is een nieuw initiatief dat vanaf 1 januari 2025 van kracht wordt. Dit systeem is ontwikkeld als onderdeel van de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten 2024, die is overeengekomen door vakbonden zoals FNV, CNV Vakmensen, De Unie, en brancheorganisaties zoals ABU en NBBU​​.

Doelstelling van het PKS – prijs kwaliteitssysteem

Het PKS is ontworpen om de huisvestingsomstandigheden voor arbeidsmigranten te verbeteren door meer transparantie en betere kwaliteit van huisvesting te waarborgen. Een belangrijke maatregel is dat de huisvestingskosten concreet en meetbaar worden gemaakt, wat helpt om de kwaliteit van de aangeboden huisvesting te verhogen​.

Belangrijke kenmerken

  1. Transparantie en kwaliteit: Het systeem stimuleert huisvesters en verhuurders om de kwaliteit van woningen te verbeteren omdat ze anders minder huur kunnen vragen. Dit moet leiden tot betere leefomstandigheden, zoals woningen die voldoen aan de ‘Roemer-norm’.
  2. Scheiding van werk en woning: Er is een duidelijke scheiding aangebracht tussen werk- en huurovereenkomsten, wat deel uitmaakt van de aanbevelingen van de commissie-Roemer. Dit helpt om de afhankelijkheid van arbeidsmigranten van hun werkgevers te verminderen.

Criteria en voorwaarden

Het PKS wordt getoetst aan de hand van verschillende criteria die de basisvoorwaarden voor de huisvesting van arbeidsmigranten beschrijven. Een belangrijk criterium is de privacy van de arbeidsmigrant, zo wordt er gekeken naar het aantal personen per kamer en met hoeveel personen sanitaire ruimten worden gedeeld. Bovendien wordt er gekeken naar de energie-efficiëntie van de woning, waarbij een gunstig energielabel wordt aangemoedigd om de energiekosten laag te houden en duurzaamheid te bevorderen. Daarnaast speelt de regio waarin de woning ligt een rol in de prijsstelling, aangezien de kosten van huisvesting kunnen variëren afhankelijk van de locatie.

Deze criteria zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat de huisvesting voldoet aan basisnormen van veiligheid, hygiëne en comfort, waardoor de leefomstandigheden van arbeidsmigranten aanzienlijk worden verbeterd.

Implementatie en voorbeeld

Het systeem gaat gepaard met strikte regels voor looninhoudingen. Momenteel mogen tot 25% van de lonen van arbeidsmigranten worden ingehouden voor huisvestingskosten, mits de verhuurder een keurmerk heeft van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) of het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF). Dit zorgt voor een gecontroleerde en transparante afhandeling van de huisvestingskosten​. Het PKS houdt in dat de maximale huurprijs die in rekening mag worden gebracht, per 1 januari bepaald wordt door de kwaliteit en locatie van een woning.

Een voorbeeld van de puntentelling binnen het PKS: een gemiddelde woning met vier slaapkamers, een gedeelde badkamer, twee toiletten, een keuken, gemiddeld 16m² gebruiksoppervlak in de gemeenschappelijke ruimten en een 7,5m² slaapvertrek per persoon komt op een puntentotaal van 50. Dit puntentotaal resulteert in een basisbedrag van €109,44. Deze puntentelling helpt bij het vaststellen van eerlijke en transparante huurprijzen, waardoor zowel verhuurders als huurders beter inzicht krijgen in de kosten en kwaliteit van de huisvesting.

 

Berekening prijs-kwaliteitssysteem

Verwachte uitdagingen

Er zijn nog uitdagingen te overwinnen, zoals de krapte en overheidsreguleringen op de woningmarkt, die het moeilijk maakt om voldoende geschikte huisvesting te bieden aan arbeidsmigranten. Daarnaast brengt de manier waarop het PKS zal worden toegepast, gemeten en gehandhaafd, de nodige uitdagingen met zich mee. Ook is er discussie over de mate van luxe en voorzieningen die arbeidsmigranten bereid zijn te betalen, gezien hun prioriteit om zoveel mogelijk geld te sparen tijdens hun verblijf in Nederland​.

Daarnaast brengt de implementatie van het PKS aanzienlijke administratieve uitdagingen met zich mee. Voor elke kamer en persoon moet een berekening worden gemaakt, wat vooral problematisch is omdat arbeidsmigranten vaak flexibel werken en regelmatig van verblijfplaats wisselen. Dit zorgt voor extra administratieve rompslomp voor uitzenders en huisvesters, die al te maken hebben met complexe regelgeving en wisselende arbeidsomstandigheden. Het effectief beheren en up-to-date houden van deze gegevens vergt extra middelen en nauwkeurigheid, wat de administratieve last aanzienlijk kan verhogen.

Conclusie

Het prijs-kwaliteitssysteem (PKS) voor huisvesting van arbeidsmigranten, dat vanaf 1 januari 2025 van kracht wordt, is een belangrijke stap richting betere en transparantere huisvestingsomstandigheden. Ontwikkeld als onderdeel van de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten 2024, heeft het PKS tot doel de kwaliteit van huisvesting te verbeteren door middel van meetbare en concrete huisvestingskosten. Belangrijke kenmerken van het systeem zijn de nadruk op transparantie, kwaliteit, en de scheiding van werk- en huurovereenkomsten, wat bijdraagt aan de onafhankelijkheid van arbeidsmigranten. Het PKS hanteert strikte criteria en voorwaarden om ervoor te zorgen dat de huisvesting voldoet aan basisnormen van veiligheid, hygiëne en comfort.

Hoewel het PKS veelbelovend is, zijn er nog uitdagingen te overwinnen. De krapte op de woningmarkt en overheidsreguleringen maken het lastig om voldoende geschikte huisvesting te bieden. Daarnaast zijn er uitdagingen met betrekking tot de toepassing, meting en handhaving van het systeem. Ook zal de maatregel zorgen voor toenemende administratieve druk bij uitzendbureaus en huisvesters. Ondanks deze obstakels biedt het PKS een gestructureerd kader om de leefomstandigheden van arbeidsmigranten in Nederland aanzienlijk te verbeteren.

Bent u op zoek naar huisvesting voor uw personeel en benieuwd naar de mogelijkheden? Wij komen graag met u in contact. Op welke locatie zoekt u huisvesting? Wij gaan graag voor u op zoek. Doe direct en vrijblijvend een aanvraag via onze website.