Home Flexibele huisvesting voor arbeidsmigranten

Flexibele huisvesting voor arbeidsmigranten

Onze samenleving wordt steeds mondialer en de toestroom van migranten is nodig om onze economie draaiende te houden. Het huisvesten van deze buitenlandse medewerkers en arbeidsmigranten blijkt echter nog niet zo eenvoudig. De woningmarkt is krap en huurwoningen zijn schaars. Van de circa 400.000 gastarbeiders in Nederland heeft ruim een kwart geen fatsoenlijke verblijfplaats. Schrijnend, maar dit biedt ook kansen! Door goede kaders te stellen gaan overheid, verhuurders en werkgevers samen met elkaar op zoek naar creatieve oplossingen voor dit probleem. 

Maar liefst één op de twintig banen in Nederland wordt vervuld door een migrant uit Midden- of Oost-Europa.* Daarmee leveren zij een aanzienlijke bijdrage aan ons economisch klimaat. Met de verder aantrekkende economie neemt de vraag naar arbeidsmigranten alleen nog maar verder toe. Helaas is er al jaren een tekort aan woonplekken voor deze doelgroep en blijkt een groot deel van de huidige verblijfplekken verre van fatsoenlijk. Om de huisvesting van de migranten te bevorderen werd in 2012 een Nationale Verklaring ondertekend door VNG en ABU, met als doel ruim 100.000 extra woonplekken speciaal voor deze doelgroep te creëren. Een mooi streven, maar zes jaar later blijkt dit te optimistisch te zijn geweest. Slechts 30.000 van deze woonplekken zijn daadwerkelijk gerealiseerd.

Goede huisvesting arbeidsmigranten hard nodig
Met de toenemende vergrijzing en ontgroening in Nederland is de toestroom van migranten onontbeerlijk. We zullen dan wel een klimaat moeten scheppen waarin arbeidsmigranten zich welkom voelen. De concurrentie van omringende landen zoals België, Noorwegen en Duitsland lonkt. Als we buitenlandse werknemers willen huisvesten in kwalitatieve en kwantitatieve toereikende woningen moeten gemeentes, werkgevers en vastgoedexploitanten beter samen werken om dit te bewerkstelligen. Hierbij moet veilige huisvesting voor het eventuele winstbelang worden geplaatst. Het goede nieuws is dat deze ontwikkeling volop kansen biedt. In Waalwijk hebben ze dit al begrepen. Daar werd onlangs een grote flat gebouwd die speciaal gericht is op arbeidsmigranten die bijvoorbeeld in het nabij gelegen distributiecentrum van Bol.com werkzaam zijn. Lokale vermogenden buitelden nog net niet over elkaar heen om te investeren in het project. Het blijkt een win-win situatie Er is weinig sprake van overlast, investeerders zijn tevreden en migranten hebben een fatsoenlijke woning waarin zij zich thuis voelen.

Personeelshuisvesting blijft een uitdaging
Wanneer je tijdelijk huisvesting voor buitenlandse werknemers nodig hebt, val je niet met je neus in de boter. De huizenmarkt is nog lang niet ingericht op flexibiliteit in wonen. Daarnaast concurreer je met andere flexwoners die op zoek zijn naar tijdelijke woonruimte, zoals studenten, vluchtelingen, gescheiden stellen etc. Het is eigenlijk best bijzonder: de samenleving en arbeidsmarkt flexibiliseren, de wereld wordt een global village, maar de woningmarkt houdt deze ontwikkelingen absoluut nog niet bij. Een flinke uitdaging voor de toekomst. Gelukkig heeft de overheid steeds meer oog voor de problematiek en brengen o.a. de ABU en het Expertisecentrum Flexwonen dit soort vraagstukken continue onder de aandacht. Zo kan gezamenlijk op zoek worden gegaan naar oplossingen.

Normen verhuur woningen aan migranten
De Rijksoverheid stimuleert gemeenten, verhuurders en werkgevers om goede en betaalbare (tijdelijke) woonruimte voor EU-arbeidsmigranten te creëren. Zij onderscheiden de volgende mogelijkheden van verhuur:

– Huurwoningen voor arbeidsmigranten via woning coöperaties

– Particuliere verhuur van woningen aan arbeidsmigranten

– Huisvesting arbeidsmigranten in leegstaande gebouwen

Door de stichting SNF (Stichting Normering Flexwonen) zijn normen vastgelegd op het gebied van ruimte en privacy, sanitair, hygiëne en veiligheid. Met het vaststellen van deze normen en controle op naleving hiervan door middel van periodieke inspecties, wordt kwalitatief goede huisvesting bevorderd.

Op zoek naar woonruimte voor buitenlandse medewerkers?
Ben jij opzoek naar huisvesting arbeidsmigranten? Dan helpen wij je graag. Maak gerust een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden te bespreken!

*Onderzoek door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van ABU

 

Bekijk alle updates